Information

Her kan du få information vedr. privat udlejning.

A

Administration

Kommunen har et integrationsteam, som sidder i Center for Arbejdsmarked, samt et politisk udvalg, der tager sig af modtagelse og boligplacering af nye borgere med flygtningestatus. Øvrig sagsbehandling og tilsyn af potentielle lejemål varetages af Center for Ejendomme.

B

Beliggenhed af lejemål

I udgangspunktet skal lejemålet være beliggende i Hørsholm Kommune, eftersom vores nye borgere skal gå på sprogskole, børnene skal gå i institution, og de skal have løbende kontakt med kommunen.

F

Flygtninge

Det er kun godkendte asylansøgere, der søger midlertidig bolig i Hørsholm. Kommunen er forpligtet til at give dem en midlertidig bolig og afsøger derfor alle muligheder for at etablere midlertidige boligløsninger.

G

Gevinst ved udlejning

Som udlejer er man med til at gøre en forskel for Hørsholms nye borgere. Man bidrager til at løse akutte boligudfordringer, og man er med til at fremme integrationen. Økonomisk får man som udlejer en lejeindtægt, som fastsættes efter lejelovens bestemmelser.

H

Husleje

Det lejedes værdi skal fastsættes efter lejelovens bestemmelser, altså magen til den leje, der betales for tilsvarende værelser med hensyn til art, størrelse, kvalitet, beliggenhed, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Det er Hørsholm Kommune, der indgår lejeaftalen med udlejer. Det er også kommunen, der betaler hele huslejen på vegne af den nye borger.

K

Krav til værelset

Der stilles en række krav til værelset, før den kan komme i betragtning til midlertidig indkvartering af nye borgere. Værelset skal være godkendt til beboelse. Det betyder, at bygge- og planlovgivningen skal være overholdt, og at stedet skal være godkendt til beboelse, herunder i forhold til sikkerhed, brandforskrifter, sanitære forhold m.v. Der er ikke krav til standarden eller karakteren af et midlertidigt opholdssted, herunder antallet af kvadratmeter. Det vil bero på en individuel vurdering, om der er plads og faciliteter til at kunne huse en ny borger. Der stilles dog krav om adgang til køkken og bad, og lejer skal kunne låse af for sine private ejendele.

L

Lejekontrakt

Det er Hørsholm Kommune, der indgår lejeaftalen med udlejer. Som udlejer indgår man en tidsbegrænset lejekontrakt med kommunen på 1-3 år, med mulighed for forlængelse. Der udarbejdes en standard lejekontrakt mellem udlejer og kommunen. På de områder, hvor der ikke er aftalt nærmere vilkår i lejekontrakten, er det lejelovgivningens regler, der gælder.

M

Midlertidig udlejning

Hvis man ønsker at udleje et værelse i egen bolig midlertidigt, skal man tage kontakt til kommunen. Når det er afgjort, at der er tale om et lejemål, der opfylder de relevante kriterier – sørger kommunen for at skabe det bedst mulige match mellem udlejer og flygtning – ud fra en dialog med udlejer.

Møblering

Kommunen sørger som udgangspunkt selv for møblering af værelset. Men det er til forhandling og aftales i forbindelse med udarbejdelsen af lejekontrakten.

O

Opsigelse af lejemål

Lejelovens bestemmelser gælder her, medmindre andet aftales. Lejelovens § 82 siger, at begge parter kan opsige lejemålet med en måneds varsel. Opsigelse fra udlejers side efter § 82 godt fraviges efter aftale. Det fremgår af lejelovens § 92. Men det skal fremgå af kontrakten, at de gældende regler er fraveget. Baggrunden for det meget korte opsigelsesvarsel for værelser, der er en del af udlejers en- eller to-familie ejendom er, at man bor meget tæt, og hvis det viser sig ikke at fungere, skal udlejer kunne komme ud af kontraktforholdet forholdsvist hurtigt. Helt anderledes er reglerne, hvis der er tale om en egentlig beboelseslejlighed.

V

Vejledning og sparring

Kommunen yder råd og vejledning til udlejer, efter behov. 

S

Skatteregler

Som borger skal man betale skat af sine lejeindtægter, hvis man udlejer et eller flere værelser i sin bolig – uanset hvordan udlejningen bliver formidlet. Borgeren har ret til et skattefrit fradrag i sin lejeindtægt. Yderligere informationer findes på SKATs hjemmeside: https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1615284