Lej ud

Hvorfor beder Hørsholm Kommune om borgernes hjælp?

Hørsholm Kommune har fortsat problemer med at skaffe boliger til de flygtninge, der kommer til Hørsholm Kommune, og derfor spørger vi nu private borgere, om de har et ledigt værelse. Hørsholm Kommune vil gerne undgå at »klumpe« flygtninge sammen i for store enheder, og blandt andet derfor er privat indkvartering en god løsning.

Med denne hjemmeside ønsker Hørsholm Kommune at oplyse borgere om mulighederne for at udleje et værelse til flygtninge, der kommer til kommunen.

Borgmester Morten Slotved har udtalt:

"Det er vigtigt, at alle borgere i Hørsholm er bevidste om udfordringerne med at indkvartere flygtninge. Vi har store udfordringer med at finde boliger til flygtninge, og hvis der er nogle borgere, som har overskud til at udleje et værelse eller gøre noget andet, så skal de vide, at det er en kæmpe hjælp, for vi er bare totalt pressede."

En af årsagerne til, at Hørsholm Kommune har svært ved at finde boliger nok til de flygtninge, som kommer til kommunen som »kvoteflygtninge«, er, at Hørsholm i år mister indkvarteringsmuligheder i det tidligere plejecenter Hannebjerg samt en villa på Kong Georgsvej. Hannebjerg skal byggemodnes og sælges, og lejeaftalen med den private ejer af Kong Georgsvej ophører.

Hørsholm Kommune har overvejende positive erfaringer med boligplacering af flygtninge samt et ordentligt samarbejde med naboerne i de områder, som allerede huser flygtninge.